Dr. Kruger het haar BA (Ed) met spesialisering in Skoolvoorligting graad verwerf in 1998 aan die Universiteit van Pretoria. In 1999 voltooi sy haar B(Ed) (Opvoedkundige Sielkundige) honneurs graad aan die Randse Afrikaanse Universiteit. In 2001 voltooi sy haar meestersgraad aan die Universiteit van Pretoria. Sy voltooi haar internskap in Opvoedkundige Sielkunde by ‘n skool vir leerders met fisieke- en leerprobleme. In 2005 voltooi sy haar doktorale graad aan die Universiteit van Pretoria en ontvang sy erekleure vir haar studies.

Die onderwerp van haar meestersgraad verhandeling het gefokus op die analise van die persoonlikheidsprofiel van gehoor geremde adolessente.

Die onderwerp van haar doktorale verhandeling was die identifisering en ontwikkeling van veerkragtigheid in adolessente binne die skoolkonteks. Dr. Kruger het ‘n program ontwikkel wat gebruik kan word om veerkragtigheid te identifiseer, ontwikkel en te bevorder in adolessente. Sy is uitgenooi om haar navorsing by die Universiteit van Utrecht in Amsterdam voor te lê en ‘n artikel gepubliseer in die Suid-Afrikaanse Joernaal van Onderrig daaroor.

Dr. Kruger het haar beroep begin as ‘n onderwyser terwyl sy haar tersiêre studies voltooi het. Sy het 22 jaar ondervinding om met leerders te werk met skolastiese-, emosionele en gedragsprobleme binne die privaat- en staatskool omgewings. Sy het verskeie opleidings werkswinkels aangebied aan ouers, onderwysers en ander professionele kundiges.  Dr. Kruger het nou saamgewerk met die dwelmeenheid van SAPS om ‘n program te ontwikkel vir skole oor die gevare van dwelmgebruik en prosesse hoe skole leerders kan bystaan met dwelmmisbruik. In samewerking met die “Solution Focused Institute of South Africa” het Dr. Kruger etiese dokumente opgetrek om professionele kundiges by te staan in die praktyk. Dr. Kruger is ook ‘n opgeleide Irlen toets administreerder. Sy is ‘n Resolusie gefokusde terapeut (“Solution Focused therapist”) wat omvattende opleiding daarin ontvang het. Dr. Kruger het verskeie artikels geskryf vir die Vrouekeur en Huisgenoot en is ‘n mede outeur van die boek “Creative Solution Building across Southern Africa”. Sy was ook genooi vir ‘n onderhoud op ChaiFM 101.9 rakende angs in kinders.

Dr Kruger is geregistreer by die Suid-Afrikaanse Raad vir Gesondheidsberoepe (HPCSA), Raad van Gesondheidsorg Befondsers (BHF), die Suid-Afrikaanse Raad vir Opvoeders (SACE) asook die Suid-Afrikaanse assosiasie vir leer- en opvoedkundige verskille (SAALED). Sy  werk as ‘n konsultant vir die IEB (Independent Examination Board) en is  ook op die EPASSA assesserings kommitee.

Save

Save

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner