• Opvoedkundige-Sielkundige assessering: ‘n Volledige Opvoedkundige-Sielkundige assessering wat sorgvuldig die leerhindernisse ondersoek met ‘n gedetailleerde historiese beeld. Die assessering moet binne 6 maande gedoen wees vanaf die datum van indiening van die aansoek. Die IEB kyk na spesifieke assesserings media wat gebruik moet word.
  • Relevante Mediese verslae: Indien van toepassing, moet ‘n mediese verslag voorsien word. Dit moet insluit die diagnose, intervensie strategieë (huidiglik en vorige), enige uitdagings wat die eksamen prestasie kan beïnvloed en die professionele aanbevelings.
  • Ondersteunende historiese bewyse: Enige vorige verslae soos byvoorbeeld Arbeidsterapie, Spraak terapie, Remediërende verslae of vorige assesserings moet ingesluit word in die aansoek.
  • Onderwyser kommentaar: Ten minste drie onderwysers wat die leerder onderrig moet kommentaar lewer oor die leerder se funksionering in die klas en in die eksamen en hoe die leerhindernis hom of haar affekteer. Die kommentaar moet onafhanklik geskryf word van mekaar.
  • Skool rapport: Die mees onlangse skool rapport moet die aansoek vergesel. Enige rapporte wat die afname in punte oor tyd weerspieël kan ook ingesluit word.
  • Voorbeelde van skoolwerk: Voorbeelde van werk wat die aansoek vir ‘n spesifieke akkommodasie ondersteun moet ingesluit word- byvoorbeeld ‘n handskrif probleem waar die geskrewe stukke aandui hoe die skrif verswak binne ‘n tydperk; extra tyd akkommodasie verlang bewyse van onvoltooide vraestelle en ‘n lees akkommodasie verlang bewyse van swak begrip in ‘n vraestel.
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner