Die Departement van Onderwys (GDO) en die “Independent Examination Board” (IEB) laat leerders toe om aansoek te doen vir ‘n akkommodasie indien hulle voel dat hulle ondersteuning benodig om die hindernisse tot leer en ontwikkeling te oorkom wat hulle sal in staat stel om te presteer op dieselfde vlak as leerders sonder enige hindernisse. Akkommodasie aansoeke kan ingedien word vanaf graad 7. Leerders op universiteitsvlak kan ook weer aansoek doen vir akkommodasies mits dit toegestaan was op skoolvlak. Akkommodasie aansoeke vir die Graad 12 eindeksamens moet reeds ingedien word gedurende Graad 11 jaar vir goedkeuring.Dr. Kruger IEB and GDE accommodations

Akkommodasies sal slegs oorweeg word aan leerder met leerhindernisse waar:

  • Die skool en nie die ouer aansoek doen namens die leerder.
  • Daar ‘n geskiedenis is van leerhindernisse.
  • Akkommodasies SAL NIE toegestaan word aan ‘n leerder wat slegs sy of haar skolastiese prestasie wil bevorder nie.
  • Akkommodasies SAL NIE toegestaan word aan ‘n leerder wat probleme ervaar met taal as die medium van instruksie omdat dit nie sy of haar moedertaal is nie.
  • Akkommodasies word slegs toegestaan wanneer leerders geassesseer is en dit aandui dat hy of sy oor ‘n gemiddelde intellektuele vermoë beskik en dat die leerprobleem die eksamen prestasie kan beïnvloed.
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner