Gesinsterapie is ‘n breë term wat gebruik word om te verwys na die ondersteuning van gesinne wat probleme of uitdagings ervaar. Die doel is om lede van die gesin te bemagtig om gesinsverhoudinge te bestuur, konflik meer effektief op te los, duideliker te kommunikeer en gesonde familie verhoudinge te ontwikkel. Gesinne is dinamies en moet gedurig aanpas met veranderinge soos die geboorte van ‘n kind, diagnose van ‘n leerprobleem, egskeiding, hersaamgestelde gesinne, verskillende ouerskap style ens wat ondersteuning mag benodig.

Family Therapy

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner