Die waarde in kuns is dat dit individue help om te ontspan, self uitdrukking te verleen en om die lewe te ontdek en te verbeter. Kuns gee die vryheid van kreatiwiteit en die gebruik van simbole om uitdagings aan te spreek wat ‘n kliënt mag ervaar. Tydens Kuns terapie is die kliënt in ‘n veilige omgewing waar hy of sy simbole kan gebruik om emosies, ervaringe en oortuigings wat soms pynlik is te identifiseer en uit te druk. Die terapie sluit ‘n verskeidenheid metodes en tegnieke in soos byvoorbeeld musiek, Mandalas, tekeninge, skilderye en die maak van voorwerpe ens.

Art TherapyArt therapy

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner