Dr. Kruger se praktyk dek Ekurhuleni (Oosrand) en Johannesburg areas.

 

Praktyk geleë in Alberton                                                                                                  

50 Eeuwfees Straat, SouthCrest, Alberton             

Google Maps:

https://goo.gl/maps/vAx5yskdQQXzvSPt9                                                                                                                     

 

Fooie inligting

Fooie per sessie word bepaal deur die tariewe wat voorgestel word deur die Raad van Gesondheidsorg Befondsers (BHF) van Suid-Afrika. Die kodes (Practice Code Numbering System [PCNS]) word voorgeskryf deur die Raad van Gesondheidsorg Befondsers (BHF), en is ‘n stel unieke kodes vir Sielkundiges en ander Gesondheid sorg verskaffers. Die BHF administreer die kodes wat uiteengesit is deur die Raad van Mediese skemas.  Die Nasionale Gesondheids verwysings pryslys (NHRPL) wat deur die Departement van Gesondheid vrygestel word, stipuleer die grense van fooie vir sielkundiges. Die verskeie Mediese fondse se tariewe per sessie verskil van mekaar en word jaarliks aangepas.

Dr. Kruger is geregistreer by die Raad van Gesondheidsorg Befondsers (BHF). Sy is ook direk geregistreer by die onderskeie Mediese fondse, maar as gevolg van veranderinge in die wyse waarop Mediese fondse eise prosesseer en dat sommige Mediese fondse nie Opvoedkundige-Sielkundige dienste dek nie, moet kliënte vooraf betaling maak maar die kliënt kry wel ‘n faktuur om dit te kan terug eis van hul mediese fonds. Die diens fooie is geskoei op die gemiddeld van alle gesamentlike mediese fonds tariewe en is meestal minder as die tariewe van Mediese fondse. Neem kennis dat die Mediese fondse slegs die bedrag wat op hulle tariewe lys is sal dek en die res sal dan beskou word as ‘n bybetaling wat nie deur die fonds gedek sal word nie. Daar is ‘n afbetalings opsie oor twee paaiemente beskikbaar wat slegs geldig is vir assesserings waar terme en voorwaardes geld.

  • Om ‘n terapeutiese afspraak te bevestig is daar ‘n R200 nie-terugbetaalbare bevestigings fooi wat betaal moet word. Indien die afspraak nagekom word sal die R200 van die eerste konsultasie bedrag afgetrek word. Indien die afspraak nie bevestig is nie  sal die afspraak tyd verbeur word en toegeken word vir ‘n ander kliënt. Kanselasies moet binne 24 uur gemaak word. Terapeutiese sessies, berading en of konsultasie sessies se durasie is 50-60 minute lank (Prosedure kode: 86205)  of 61-70 minute (Prosedure kode: 86206). Fooie sal aangepas word indien die tyd aangepas word.  Kontak Dr. Kruger vir kostes per sessie.
  • Om ‘n assesserings (Skolasties of emosioneel) afspraak te bevestig is daar ‘n R500 nie-terugbetaalbare bevestigings fooi wat betaal moet word. Dit vorm deel van die totale assesserings fooi. Die volledige Skolastiese assesserings vir Laerskool leerders neem 3 ½ ure en vir Hoërskool leerders neem dit 5 ure  (Prosedure kode: 86211 per sessie en 86290). Emosionele assesserings het dieselfde kode. Kanselasies moet binne 24 uur gemaak word. Assesserings kan wel aangepas word na gelang van die behoefte van die kliënt. Kontak asb. vir Dr. Kruger om die kostes en behoeftes te bespreek wat gevolglik koste aanpassing teweeg kan bring.
  • Daar is ook ‘n ICD-10 kode (Internasionale Klassifikasie van Diagnose) wat deur die Wêreld Gesondheid Organisasie (WHO) voorgeskryf word. Hierdie kode word aangebring op elke faktuur en dit bevat inligting rakende die kliënt se diagnose vir Mediese fondse. Hierdie kode kan nie vooraf verskaf word nie want dit is afhanklik van die inligting wat bekom word tydens die sessie.

Kliënte word versoek om hulle epos adres te verskaf vir die nodige vorms en inligting wat elektronies vir hulle deurgestuur word om ‘n afspraak te bevestig.

Which Payment Type Is Best If You're on a Budget? - PureWow

Betalings opsies: Kontant, EFT of  YOCO Kaart fasiliteit (+3% bank koste). Daar is nie ‘n 15% VAT koste nie. 

 

 

Kontak Dr. Kruger by 081 443 6957 of drkruger@edu-psych.co.za  vir meer inligting en navrae.

Save

Save

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner