Die benadering maak gebruik van stories en metafore om probleme te verteenwoordig wat die kliënt mag ervaar om dit sodoende te eksternaliseer sodat dit opgelos kan word. Narratiewe terapie gee die kliënt ook ‘n wyer sosiale perspektief. Metafore help kliënte om persoonlike betekenisse en persepsies van hulself en ander uit te druk op ‘n wyse wat sekuriteit bring. Stories in ‘n verskeidenheid van kontekste word gebruik.

Narrative Therapy

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner