1. Voorkoming en ondersteuning van leerders wat betrokke is in dwelm misbruik in skole

Onderwysers en skole word opgelei om hulle eie ondersteuning spanne in skole op te rig wat kan werk met leerders wat dwelms gebruik. Skole word ook toegerus met relevante dokumentasie en beleidsdokumente rakende leerders met dwelmmisbruik. Die kursus word verdeel in twee dele: Basiese kursus en die Gevorderde kursus.

  1. Verbetering van veerkragtigheid in adolessente

‘n Werkswinkel vir ouers, onderwysers en professionele persone rakende die identifisering en bevordering van veerkragtigheid in adolessente.

  1. Unieke leerders met leerhindernisse

‘n Werkswinkel vir ouers en onderwysers hoe om ‘n leerder te identifiseer en te ondersteun wat leerhindernisse ervaar in die klaskamer. Praktiese riglyne word gegee.

  1. Ouerskapstyle

Net vir ouers! Weet jy wat jou ouerskap styl is en hoe dit jou kind affekteer? Leer hoe om jou verhouding met jou kind te verbeter!

Training and Workshops

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner