SFBT is toekomsgerig, doelgerig en die fokus is op oplossings eerder as slegs die probleme wat kliënte gebring het vir hulp. Die SFBT benadering veronderstel dat alle kliënte kennis het van wat hul lewens sal verbeter en dat hulle alreeds oor vaardighede beskik om oplossings te genereer vir hul probleme. Die kliënt word gesien as die kundige van sy of haar lewe en die fokus is om die sterkpunte, hulpbronne en positiewe ervaringe te benut om huidige probleme aan te spreek.

Solution Focused Brief Therapy

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner