Speel is die universele taal of kommunikasie vir self uitdrukking. Spel word gebruik om die kliënt te ondersteun om kwellinge wat probleme veroorsaak aan te spreek en te verander. Spel kan sensories, perseptueel, simbolies of ‘n kombinasie hiervan wees. ‘n Ferm oortuiging dat  kliënte die vermoë het om hul eie probleme op te los en kreatiewe wyses gebruik om dit te doen is die hoeksteen van spel terapie. Spel terapie gebruik spesifieke aktiwiteite soos speletjies, fantasie, eksplorasie, misterie, simbole, stories, rollespel, handpoppe, speelgoed, kuns, drama en metafore om kwellinge aan te spreek.

Dr. Kruger playtherapy Playtherapy

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner