Die rol van Dr. Kruger (Opvoedkundige Sielkundige) is drieledig om dienste te verskaf aan kliënte:

  • Ervare Assessor: Assessering van individue wat struikelblokke ervaar met akademiese prestasie; kruispad keuses van vakke en toekomstige loopbane sowel as skoolgereedheid. Die assessering van emosionele- en gedragsprobleme. Akkommodasie aansoeke by die Gauteng Departement van Onderwys (GDO) en die “Independent Examination Board” (IEB).
  • Professionele terapeut: Individue word uitgedaag en geondersteun om gedrag-, emosies-, denkpatrone te wysig wat hulle persoonlike welsyn beïnvloed.
  •  Ingeligte adviseur en instrukteur:  Ouers, onderwysers, beleidmakers en ander lede van multidissiplinêre dienste word begelei en opgelei om ondersteuning en hulp te verleen om ontwikkelingsprobleme te voorkom.

Indien jy enige van hierdie dienste benodig is jy by die regte plek!Dr. Kruger se metodiek as Opvoedkundige Sielkundige is vanuit ‘n Positiewe Sielkundige raamwerk en Resolusie gefokusde benadering wat welstand bevorder. Die kliënt word aangemoedig om gebruik te maak van hulle eie interne veerkragtigheid (sterkpunte en vaardighede) asook persoonlike en omgewings hulpbronne om probleme en uitdagings te hanteer.

Voel gerus vry om deur die webwerf te blaai vir meer inligting..

COVID-19 (CORONA VIRUS) AANKONDIGING:

Dr. Kruger is beskikbaar vir aanlyn sessies of individuele afsprake.

Kontak asb. drkruger@edu-psych.co.za om ‘n sessie te reël.

Lees asb. die Covid-19 Gesondheids Protokol en Vrywaring

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner