• Om die areas te identifiseer wat die kliënt belemmer om suksesvol te wees in die skool. Die assessering gee insig rakende die areas wat geremedieer en geondersteun moet word.
  • Om gepaste verwysings te maak na ander professionele persone (Spraak terapeute, Arbeidsterapeute, Fisioterapeute, Remediërende terapeute; Neuroloë, Psigiaters ens) wat ondersteuning kan bied om hindernisse te oorkom.
  • Om te bepaal of die skool omgewing die mees gepaste plasing is om die leerder te ondersteun. Hy of sy mag dalk gespesialiseerde onderrig benodig of addisionele tuis ondersteuning.
  • ‘n Assessering word benodig om aansoek te doen by die Gauteng Departement van Onderrig (GDO) of die “Independent Examination Board” (IEB) vir akkommodasies vir eksamens (besoek gerus die akkommodasie blad).
  • Die Pad Ongelukke Fonds mag ook ‘n assessering vereis om te vlak van funksionering van ‘n kliënt te bepaal na ‘n ongeluk sodat bepaal kan word of gespesialiseerde onderrig nodig is.
  • Om te bepaal of die leerder die vereistes van formele onderrig sal kan baasraak (Skoolgereedheid).
  • Om leerders te ondersteun om die mees gepaste vak keuses en loopbaan keuses te maak vir hul toekomstige studies en professie.
  • ‘n Assessering gee insig rakende die emosionele welstand van die kliënt sodat hulle effektief geondersteun kan word.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner