Impak terapie is ‘n multi-sensoriese benadering wat veronderstel dat verandering of impak nie net van verbale interaksies kom nie maar ook van visuele en kinestetiese (fisiese aktiwiteite). Hierdie benadering is aksie, insig en resolusie georiënteerd. Impak terapie vereis dat die kliënt aktief sal wees, denkend en sintuie sal gebruik tydens die sessie. Impak terapie help kliënte om rasioneel te dink oor kwellinge. Kliënte word uitgedaag om hulle interne self spraak te bevraagteken deur die gebruik van stories, voorwerpe en beweging om die sessie voordelig te maak.

Face chair                                        http://resources.made-in-china.com/article/product-industry-knowledge/HETxwMqAVnDi/50-Awesome-Creative-Chair-Designs/

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner