Ouer hulp vir die “Tween” skool oorgangsfase (Graad 3-4)

Die oorgang (Intermediêre Fase) van graad 3 na graad 4 in die skool kan baie uitdagend wees vir leerders omdat hulle beweeg vanuit ‘n omgewing waar daar slegs een onderwyser was vir al die leerareas na ‘n sisteem waar hulle klasse wissel met verskillende onderwysers vir verskeie leerareas, huiswerk word meer en hulle begin ook eksamens skryf. Verdere uitdagings is die vaslegging van ‘n geslagsrol en identiteit binne hul portuurgroep en sosiale deelname.

 Ouers kan hul kinders bystaan om die oorgang te vergemaklik deur die volgende:

 • Maak seker jou kind is fisiek gereed vir die uitdagings van skool deur seker te maak hulle eet ‘n gebalanseerde ontbyt, kry genoeg slaap en daar is ‘n balans tussen al die aktiwiteite.
 • Maak seker die leerder weet hoe kalenders, dagboeke en beplanners werk.
 • Leerders moet begelei word hoe om hul huiswerk, leerwerk, take ens. te organiseer. Hierdie is ‘n vaardigheid wat aangeleer moet word vir selfstandige werk. Maak seker daar is ‘n jaarbeplanner waarop belangrike datums aangebring word. Dit kan verder afgebreek word in ‘n maand/week beplanner waar belangrike projekte, toetse en take aangebring kan word. Merk hulle volgens prioriteit.
 • Maak seker daar is ‘n georganiseerde werkspasie waar die leerder kan werk en leer met die nodige skryfbehoeftes. Dit moet egter ‘n area wees waar die ouer nog maklik toeganklik kan wees vir vrae en ‘n oog kan hou op die leerder se aandag vlakke en rustye. 
 • Dit help om vakke in die rooster te organiseer deur kleur. Leerders moet gewys word hoe om ‘n skooltas te pak met net die nodige boeke vir elke klas wat die volgende dag gaan plaasvind. ‘n Goeie gewoonte moet gekweek word om die aand voor die tyd seker te maak al die boeke is ingepak.
 • Help die leerder om ‘n skedule op te trek oor hoeveel tyd spandeer moet word aan huiswerk, take en leerwerk.
 • Bepaal wat jou kind se leerstyl is (visueel, ouditief of beweging) om sodoende leerstrategieë te kweek wat pas by die leerder se sterkpunte. Woon ‘n studiemetode werkswinkel by om strategieë aan te leer.
 • Ouers kan kinders bewus maak van hoe om ‘n eksamen vraestel te beantwoord deur vorige vraestelle deur te werk, te kyk na punte toekennings (om te bepaal hoeveel feite gegee moet word), kernwoorde en beskrywende woorde sodat die vrae korrek beantwoord kan word. Ouers kan ook hul kind leer om eers vrae te beantwoord waarmee hulle gemaklik is en daarna vrae te beantwoord wat meer uitdagend is en tyd kan opneem. Aanlyn horlosies met ‘n alarm kan ook afgelaai word wat aandui hoeveel tyd nog beskikbaar is om vrae te beantwoord.
 • Verwyder enige afleibare apparate soos selfone, tablette ens. wanneer daar geleer of huiswerk gedoen word. Beperk skerm tyd want leerders kan maklik daarin vasgevang word.
 • Ouers en leerders moet hulself vergewis van die beleide van die skool rakende dissipline en die aanmelding van verhoudings aggressie (boelie gedrag) wat meer kan toeneem tydens hierdie fase.  Ouers moet hul kinders self-geldende gedrag leer en om iemand anders se perspektief in te sien en in ‘n ander se situasie te kan indink.
 • Versterk jou kind se eie waarde en selfbeeld deur te fokus op hul sterkpunte en realistiese verwagtinge te stel.
 • Ouers moet as rolmodelle optree vir geslagsrolle identifisering en konflikhantering. Aktiwiteite wat hegting en openlike gesprekvoering tussen ouer en kind bevorder moet aangekweek word. Spandeer kwaliteit tyd met jou kind en gesels oor hierdie oorgangsfase in jou lewe en wat jy gevind het jou gehelp het tydens daardie ouderdom.
 • Deelname in sosiale sport of kultuur groepe kan ook sosiale deelname bevorder.

Hou ‘n oop verhouding met jou kind waar hulle kan vra vir hulp as hulle dit nodig het maar ook meer onafhanklik kan begin werk en sosialiseer. Positiewe gesprek voering is belangrik om te verseker dat daar ‘n goeie verhouding is tussen ouer en kind en dat hulle vrymoedigheid kan hê om te gesels as iets pla.

 

Recommended Articles

1 Comment

 1. Sal graag deel wil wees van enige inligting rakende die graad 3 tot 4 oorgangsfase. My seun is hierdie jaar in graad 4. Baie dankie!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner