Skool aanpassing vir kleuters na Graad 1

Skool toetrede is ‘n baie uitdagende oorgangstyd vir kleuters en ouers. Dit bring baie emosies na vore soos opgewondenheid, vrees en selfs hartseer wat alles deel vorm van die oorgangstyd. Die belangrikste aspekte van skoolgereedheid vir kleuters is die rypwording van hulle neurologiese sisteem, aanleer van sosiale vaardighede en emosionele aanpasbaarheid en vaardighede om die nuwe omgewing te kan bemeester. Kinders wat emosionele sekuriteit ervaar tydens die voorskool jare by hul ouers en onderwysers en sosiale ondervinding opgedoen het deur met maats te speel asook ‘n mate van onafhanklikheid van die ouers ontwikkel het en geleer het om impulse te beheer sal makliker by die skool aanpas. Hulle beweeg nou van ‘n baie veilige en bekende omgewing van ‘n kleuterskool na ‘n onbekende en baie groter skool omgewing wat baie uitdagings gaan bied.

 

Die uitdagings vir ‘n leerder wat vanaf Graad R na Graad 1 beweeg sluit onder andere die volgende in:

 • Die aanpassing van die onderwyser as ‘n nuwe gesagsfiguur.
 • Die aanleer van nuwe gedragswyses en roetines van die skool en klaskamer omgewing.
 • Die ontwikkeling van nuwe vriendskappe.
 • Sosiale deelname in ‘n groep.
 • Ontwikkeling van  beginsels van wat reg en verkeerd is in ‘n sosiale situasie. Hulle leer deur reëls en riglyne vir aanvaarbare gedrag waar beloning en straf gedrag vorm.
 • Uitbreiding van skolastiese vaardighede. Hulle bemeester groot motoriese vaardighede soos spring huppel, balans van fiets ry en begin aan sportsoorte deelneem. Fyn motoriese ontwikkelings vaardighede word bemeester soos skryf, teken, verf en speel van musiek instrumente. Denkvaardighede soos wiskunde en leesvaardighede word vasgelê. Luistervaardighede word ingeoefen.

Ouers kan hul kinders bystaan om die oorgang te vergemaklik deur:

 • Die skool vooraf te besoek tydens ‘n ope dag sodat die leerder bekend kan word met die nuwe omgewing en nie geïntimideerd voel wanneer die eerste skooldag aanbreek nie. Onbekende geluide soos die skool klok moet verduidelik word aan die leerder as ook die waar belangrike plekke is wat die leerder van bewus moet wees soos die speel terrein, badkamers, klaskamer, siekeboeg ens.
 • Dit is belangrik dat ouers ook die leerder se onderwyser sal ontmoet en gesels oor die hul kind se persoonlikheid en wat die beste wyse is hoe om die beste uit hul kind te kry. Dit is ook belangrik dat die leerder die onderwyser vooraf ontmoet en weet waar sy of haar plekkie in die klas gaan wees.
 • Gesprekke saam met ouer sibbe kan ook help om te praat oor skool verwante begrippe soos “pouse” en “saal opening” ens. en wat dan gebeur tydens hierdie tye.
 • Uitgesproke en gedemonstreerde belangstelling van ouers in die leerder se skolastiese aktiwiteite help dat die kind ‘n gunstige houding teenoor die skool kan hê. Dit is belangrik dat ouers positief praat oor die skool en die onderwysers en betrokke is by skool aktiwiteite.
 • Die kind moet deel gemaak word in die voorbereiding vir graad 1 soos om bv saam die uniform en skryfbehoeftes, tas en kosblikkie te gaan uitsoek.
 • Ouers moet elke dag kontak maak met hul kinders om uit te vind oor hul dag en sodoende belangstelling en positiewe gesprekvoering te kweek dat indien daar ooit ‘n probleem sou opduik hulle gemaklik sou wees om daaroor te gesels. Daar is verskeie maniere om klem te plaas op aanpassings vaardighede wat ouers wil versterk soos: “Wat het jou laat glimlag vandag?”; “Wie het jy gesien wat vriendelik was teenoor ander maatjies?”; “Wat is die gunsteling speletjie wat gespeel word tydens pouse?”; “Het jy iets vandag geleer wat jou verras het?”
 • Ouers kan hul kinders bemoedig om vriendskappe te bou deur elke dag ‘n nuwe maatjie in die klas te nader en uit te vind oor dinge waarvan hulle hou en vir iets spesifieks te soek om ‘n kompliment te gee.
 • Roetine vir die gereedmaak vir skool is belangrik om enige vrese te voorkom. As kinders weet wat om te verwag neem dit die vrees vir die onbekende weg. Vertel hulle hoe laat jy hulle sal aflaai en kom oplaai, pak saam kosblikkie en tas en hou by genoeg slaaptyd.
 • Speel speletjies met jou kind om die leerder te leer van reëls, om ‘n beurt af te wag en in ‘n groep saam te speel. Lees gereeld vir jou kind stories dit wakker neurologiese konneksies aan en bou aan woordeskat en begrip. Laat jou kind ‘n deel van die storie saam vertel om te antisipeer wat volgende kan gebeur vir kritiese en kreatiewe denke.

Dit is belangrik dat ouers positief en rustig is gedurende hierdie oorgangstyd want die kleuters is fyn waarnemers van ouers se reaksie. ‘n Positiewe ingesteldheid sal oorspoel na jou kleuter om dit ‘n genotvolle tyd te maak.

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner